Podmienky predaja

Podmienky predaja

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú nákupy produktov a služieb uskutočnené kupujúcim na diaľku prostredníctvom internetu na internetovej stránke www.etarastore.it patriacej spoločnosti E-taras di Pizzolitto L. so sídlom Via Cavour 55 74026 Pulsano, Taranto DPH číslo a C.F. 03147960730.

Zmluva uzavretá medzi E-taras a Zákazníkom sa musí považovať za uzavretú prijatím objednávky zo strany E-taras. Toto prijatie sa považuje za tiché, pokiaľ nie je Zákazníkovi akýmkoľvek spôsobom oznámené inak. Zadaním objednávky rôznymi uvedenými spôsobmi zákazník vyhlasuje, že je plnoletý a že si prečítal všetky informácie, ktoré mu boli poskytnuté pri nákupe, a plne akceptuje všeobecné podmienky predaja a platby uvedené nižšie.< /p >

Zákazník si môže zakúpiť produkty uvedené v elektronickom katalógu nencinisport.com pri zadávaní objednávky a prezerať si ich online na www.etarastore.it, ako je popísané v príslušných informačných listoch. Správne prijatie objednávky potvrdzuje E-taras prostredníctvom odpovede prostredníctvom e-mailu, automaticky zaslanej na e-mailovú adresu oznámenú Zákazníkom. Táto potvrdzovacia správa bude obsahovať dátum a čas vykonania objednávky a „Číslo objednávky zákazníka“, ktoré sa použije pri akejkoľvek ďalšej komunikácii so spoločnosťou E-taras. V správe sú uvedené objednané položky a všetky údaje zadané zákazníkom, ktorý sa zaväzuje overiť ich správnosť a bezodkladne oznámiť prípadné opravy.

Všetky ceny na stránke www.etarastore.it sú maloobchodné ceny, a preto zahŕňajú DPH (22%). E-taras si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny bez upozornenia.

Ak nakúpite pomocou Afterpay, objednávku dostanete okamžite a zaplatíte v 3 splátkach. Beriete na vedomie, že splátky budú prevedené na spoločnosť Incremento SPV S.r.l., spriaznené osoby a ich nadobúdateľov, a že takýto prevod povoľujete.

Objavte našu medzinárodnú sieť

Dodávame do 28 krajín, viac ako 200 000 produktov. Zostaňte informovaní, prihláste sa na odber noviniek.

Array